VStar20's Bike: Star

Make: Yamaha Model: Vstar Year: 2009

1300