hobokw's Bike: My Babe

Make: Harley-Davidson Model: FXSTSB Year: 1995

Springer Badboy